Επικοινωνία

Τηλέφωνα

Τηλ: 2284051366

Φαξ: 2284052110

Διεύθυνση

Νάουσα, 84401 - Πάρος

Κυκλάδες, Ελλάδα

Email